Systemutvikling

I Uptime gjør vi det vi kan for å sette oss inn i kundens bedrift og fagområde. Ved å forstå utfordringene kundene har, øker vi sjansene for at en utviklet løsning vil gi økte resultater.

 • Høy kvalitet

  Effektive løsninger skaper nye forretningsmuligheter som ellers ikke hadde vært mulig. Fortell oss om dine forretningsbehov og vi vil sammen finne løsningen som gjør at dere treffer målet. Den riktige løsningen kan være et ferdig produkt som trenger tilpasning, eller kanskje en skreddersydd programvare. Du kan stole på at våre konsulenter gjør de riktige valgene!

 • Kompetanse- og kunnskapsdeling

  Når vår erfarne og dyktige konsulenter er ute i prosjekt hos kunder, oppfordrer vi alltid til at de skal dele av sin kunnskap. Dette kommer kunden til gode ved at kundens egne ansatte + eventuelt andre konsulenter også blir flinkere. Vi håper på den måten å bidra positivt til kundens miljø på andre måter enn å levere en ferdig løsning.

 • Støtte og videreutvikling

  Våre tjenester dekker hele livsløpet til en typisk applikasjon/løsning: fra kartlegging av de opprinnelige kravene til vedlikehold, administrasjon og sluttbrukerstøtte. Etter hvert som en bedrift utvikler seg eller konkurransemiljøet hardner til, må løsninger tilpasses tilsvarende.
  Våre prosjekter skaper ofte systemer som skal vare over lengre tid, så vi vedlikeholder og videreutvikler gjerne løsningen gjennom hele løsningens levetid, og sørger dermed for trygghet for kunden.

 • Mobile applikasjoner

  Trenger du å lage en app? Vet ikke helt hvordan, og du trenger noen som kan sørge for at dette blir gjort på en god måte?

  Vi kan lage apper for alle moderne plattfomer, enten native apper, eller ved å benytte Xamarin, React Native, Apache Cordova eller andre rammeverk. Kort sagt - vi fikser dette!

Søkeløsninger

Virksomhetssøk

Vi har utviklet virksomhetssøk i over 10 år. Et godt virksomhetssøk lar de ansatte søke på tvers av hele selskapets kunnskapsbase, inkludert dokumenter, fora, CV-er, profiler, e-post, osv. Vi bruker avansert søketeknologi for å finne innhold, tolke det og presentere det på en intuitiv og brukervennlig måte.

Søkebaserte løsninger

Bruk Søk for Big Data og Business Intelligence.
Se på store datamengder som en mulighet til å drive en mer lønnsom forretning, til å forstå mer om din forretning og som en sjanse til å finne svar på komplekse spørsmål. Vi bruker avanserte teknologier for å samle, analysere and presentere stordata.

Søkedrevne nettsider

Vi bruker moderne søketeknologi til å skape dynamiske nettsider som tilpasses individuelt til hver besøkende. Du får en dynamisk nettside som lett kan endres - uten at du behøver å slette noe eller at du må gjøre endringer i publiseringssystemet.

SharePoint / Office365

Lang erfaring

Uptime har en egen avdeling for utvikling av løsninger basert på Microsoft SharePoint-plattformen. Vi har jobbet med SharePoint siden 2006, da vi startet som Microsoft beta-tester og early adopter av MOSS 2007. I dag fokuserer vi på rådgivning, programvareutvikling og vedlikehold av løsninger basert på Microsoft SharePoint Server- og Office 365-plattformer.

Allsidighet

Microsoft SharePoint-plattformen kan brukes til intranett og offentlige portaler, håndtering av dokumenter og informasjonssystemer, samhandlingsløsninger, sammen med business intelligence-verktøy, m.m. SharePoint kan bidra til å automatisere arbeidsflyt og prosesser, tilbyr sikker dokumenthåndtering, forenkler rask utveksling av informasjon, migrering av data fra gammelt til nytt system, m.m.

Oppdatert kompetanse

Vårt SharePoint/O365-team er i stadig utvikling og kommuniserer jevnlig med Microsoft for å holde seg oppdatert. Sammen har vi også organisert seminarer for å dele vår kunnskap og erfaringer. I godt over ti år har vi opprettholdt Gold level partner-status hos Microsoft, noe som beviser vårt langvarige fokus på løsninger basert på Microsoft-teknologi.

Skyløsninger

Med vår støtte kan kundene bedre ta for seg av mulighetene som nye teknologier åpner for.

Kostnadseffektivt, trygt, fleksibelt - det meste kan med fordel flyttes opp i skyen i dag!

 • Skybaserte løsninger og tjenester for infrastruktur

  Vi tilbyr infrastrukturtjenester støttet av Microsoft Office 365-, Azure- og Amazon-plattformene.

  Applikasjoner og løsninger vi bygger kan også stort sett alltid både bygges, utvikles og kjøres i skyen - noe som gir svært stor fleksibilitet og kostnadseffektivitet.

 • Office 365 utvikling-, integrasjon- og implementasjonstjenester

  Vår inngående kjennskap til og mange års erfaring med utvikling innen SharePoint-plattformen har gitt oss et konkurransefortrinn i Office 365-implementering og en evne til å tilpasse plattformen selv til de mest komplekse kundebehovene.

  Har du andre plattformer som trenger å kommunisere/integrere med O365? Eller har du kanskje noen forretningsprosesser som kan støttes ved et godt oppsett av Sharepoint/O365? Kontakt oss!

Forvaltning

Vi tilbyr støtte og videreutvikling av kunders egen programvare, til og med systemer vi ikke har utviklet selv.

 • Programvare eid av kunden

  Gjennom vår avdeling i Estland har vi valgt å tilby full støtte av flere forskjellige systemer som opprinnelig ikke har vært utviklet av oss.

  Når vi påtar oss dette ansvaret går vi gjennom en grundig forhåndsanalyse og tar deretter hånd om alle feilrettelser og nødvendig videreutvikling.

 • Systemstøtte

  Det er vanskelig å beholde intern kompetanse på en løsning som ikke lenger er under aktiv utvikling. Det betyr ikke at løsningen ikke lenger er viktig for bedriften.

  Vi kan ta ansvar for at programvaren fortsetter å kjøre trygt og forutsigbart, også etter at de som har utviklet løsningen jobber med andre ting eller kanskje ikke lenger er i bedriften.

 • DevOps

  Vi er bestemt på å levere hele bredden av IT-tjenester i stedet for kun utvikling av programvare som kjører.
  DevOps-tankegangen, hvor man tenker drift og utvikling i en og samme tanke er naturlig for oss.
  Våre spesialister, både fra utviklings- og driftsiden, kan delta i hele løsningens livsløp: fra utforming, gjennom utviklingsprosessen og produksjonssetting og over til forvaltning.