Virksomhetssøk for SINTEF for å dele kunnskap på tvers av systemer
SINTEF AS
SharePoint Søkeløsninger
Mål for prosjektet
  • Et samlet søk, for å konsolidere kunnskapen i alle de isolerte systemene
  • Et rolle-basert søk, for å tilpasse resultatene til individuelle behov og rettigheter
  • Støtte av forretningskritiske prosesser
Løsning
  • Teknologier brukt: MS SharePoint 2013, .NET, ASP.NET, JavaScript
  • Integrasjon med eRoom, Maconomy, Public360, SharePoint sites og en 70 TB filserver

SINTEF er en uavhengig, ikke-kommersiell forskningsorganisasjon, den største i Skandinavia og blant de fire største i Europa. De utfører oppdragsforskning for næringsliv og forvaltning, med følgende satsningsområder:

– Fornybar energi, klima- og miljøteknologi
– Olje og gass
– Havromsteknologi
– Helse og velferd
– Muliggjørende teknologier

SINTEF er en kunnskapsbedrift som lever av sin intellektuelle kapital. De trenger å flytte fra sine historiske systemer for å holde tritt med stadig voksende volumer og former for informasjon fra deres daglige virke i stadig endring.

SINTEF ønsket å gå bort fra data isolasjonen som dedikerte fagsystemer skaper og tilby en allmenn tilgang til informasjon.

Som tjenesteleverandør har vi fokusert på hvordan søkefunksjonaliteter kan støtte forretningsprosessser som er grunnleggende for SINTEF.