Styringssystem til fordelskort for Alexela Oil for å håndtere alle transaksjoner
Alexela Oil AS
Utvikling
Mål for prosjektet
  • Introdusere en integrert og lett anvendlig programvare for å styre fordelskorttransaksjoner
  • Støtte en fleksibel styring av tilbudskampanjer og fakturering
  • Full integrasjon av bensinstasjoner og kortprogrammet, som tillater å bruke kortene on-line og off-line
  • Lage en enkel flerspråklig programvare for implementering i Estland, Latvia og Lituania
  • Lage et selvbetjeningsmiljø som gir kunden tilgang på nødvendig grunndata
Løsning
  • Teknologier: .NET, MSMQ, MS SQL, NServiceBus, IIS, Hyper-v Cluster
  • Nettbasert programvare integrert med banker og bensinstasjoner
  • Praktisk og moderne selvbetjeningsløsning

Alexela Oil har en av de største kjedene av bensinstasjoner i Estland. Med et nettverk av 63 stasjoner spredt ut over hele landet, hvorav 59 er automatisert, er ingen bil forlatt i veikanten med tom tank.
Uptime har vært Alexela Oils IT-partner siden 1992.

Alexela Oil trengte programvare for å håndtere alle transkasjonenene med kundenes fordelskort.
Vi tilbød programvare som fungerer som et senter for kort, som støtter 24/7 on-line og off-line utveksling av data mellom kortfordelsprogrammet og bensinstasjonene. I tillegg utsteder systemet fakturaer, overvåker mottak av betalinger og utarbeider rapporter.
I dag er alle bensinstasjonene styrt av kortsenter programvaren.

Videre, kan Alexela Oil kunder også benyttet seg av et praktisk selvbetjeningsmiljø og styre sin Alexela konto, for eksempel mht. personlige opplysninger. Selvbetjeningsløsningen virker i hvilken som helst nettleser. Mobil applikasjonen kjører på både Android og iPhone.

" Det er veldig viktig for Alexela Oil at vår kortsenter programvare er oppe og kjører til enhver tid. Vi vil være sikre på at servicen våre kunder får er feilfri og at de fortsetter å velge Alexelas bensinstasjoner. Vi vet at Uptime tar godt vare på utviklingen, vedlikeholdet og den gode driften til programvaren vår. "
Ain Kuusik
Chairman of the Board