Senior Fullstack .NET/Azure-utvikler

dotnet

I Uptime ønsker vi å bygge videre på vårt miljø av sterke Microsoft-utviklere med enda flere sterke profiler.

Vi søker deg som allerede har gode kunnskaper, men som fortsatt har lyst å bli bedre.

Du har allerede tilbrakt noen år i Visual Studio, og kjenner .NET-rammeverket og -økosystemet godt etter å enten ha vært i konsulentbransjen en stund, eller har jobbet som utvikler i en in-house posisjon.

Har du kvalitetene som skal til, samt at du har lyst å være en del av dette fagmiljøet, så vil vi gjerne ta en prat med deg.

 • Du bør være komfortabel med å jobbe med noen av de følgende teknologiene/konseptene:

  • C# og/eller F#
  • .NET Framework, .NET Standard og .NET Core
  • ASP.NET og ASP.NET Core
  • Web API-er, HTTP-protokollen og REST
  • Microsoft Azure, herunder noen tjenester som App Service, Web Apps, Functions, Cosmos DB, Service Bus, Azure AD, Container Services (AKS), Application Insights
  • Frontend-teknologier som HTML5 og CSS3, JavaScript og TypeScript, React eller Angular
  • Rammeverk for enhetstesting, f.eks. MSTest, NUnit, xUnit, NSubstitute, FakeItEasy
  • Databaser, både SQL og NoSQL, ORM-rammeverk som Entity Framework, NHibernate, Dapper eller lignende.
  • Docker og kontainer-teknologi
  • Eldre men fortsatt viktige teknologier som WCF, SOAP, WS*, SAML, WPF, XAML, ADO.NET
  • Prinsipper og teknikker for god design og kodekvalitet, f.eks. TDD, iOC og SOLID
  • Git, versjonskontroll og ulike strategier for branching
  • Automatisert testing på enhets-, integrasjons og akseptansenivå
  • Kontinuerlig integrasjon, kontinuerlig leveranse og DevOps, herunder verktøy som TFS, TeamCity, Jenkins og Octopus Deploy
  • Standarder og teknologier for sikkerhet, f.eks. OAuth2, JWT, OpenID Connect eller Active Directory
  • Tilnærminger til arkitektur som domain-driven design, microservices, CQRS, event sourcing og meldingsbasert arkitektur
  • Metodikker og rammeverk for smidig utvikling i team som Scrum, Kanban og XP
  • Universell utforming

  ... I tillegg så er det fint om du hele tiden er nysgjerrig og holder deg oppdatert på hva "det neste" blir! Vår teknologiretning blir styrt av våre ansatte + trendene i markedet!

  Om du også har spesifikk erfaring med å jobbe opp mot / nært med noen av plattformene Sharepoint, Elasticsearch eller Solr så er det strålende!

Vi skal sørge for å sette deg i gode prosjektsituasjoner hvor du både får anledning til å bli utfordret og lære nye ting, samtidig som du vil få anledning til å jobbe med ting du er komfortabel med.