Våre prosjekter

Technopolis Group
Mobil og Skyen SharePoint
Mål for prosjektet
 • Forbedre samhandling
 • Forenkle deling av store filer
 • Migrere gruppens intranett til SharePoint
Løsning
 • Sette opp Office 365 infrastruktur
 • Konfigurere konti for 200+ ansatte i gruppen
 • Migrering av data til skyen

Technopolis Group er den ledende leverandøren av rådgivning innenfor policy og støtte for avgjørelsestaking – basert på bevis og erfaring – til organisasjoner og personer med et mål om å løse miljø- og samfunnsutfordringer samt oppnå økonomisk vekst ved hjelp av vitenskap, teknologi, innovasjon og opplæring.

Technopolis Group har kontorer over hele Europa (inkl. Sverige, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Estland) og Latin-Amerika. Technopolis Group valgte å implementere Offce 365, samt å flytte sine e-post konti og kalendere opp i skyen for å forbedre samhandling og deling i et spredt arbeidsmiljø. For å styre og gjennomføre dette store IT-prosjektet valgte de Uptime.

Vi tok ansvar for hele prosjektstyringen. Vi analyserte gruppens IT miljø for å planlegge en vellykket implementasjon av en skyløsning, bistod med rådgivning om de nødvendige lisenstypene som var best egnet for å tilfredsstile forretningsbehovene til Technopolis Group, forberedte infrastrukturen, satt opp Active Directory Services og migrerte brukerdata til skyen.

Nå som løsningen er full utrullet har vi laget en plattform som lar Technopolis Group omforme sine forretningsprosesser og forbedre informasjonsinnhenting.

"Uptime leverte dyktig rådgivning og support gjennom denne prosessen og var alltid til stede for rask respons og handling. Jeg setter særlig pris på deres tålmodige etterforskning og optimisering av den komplekse lisensieringsprosessen."
Tom Wolfenden
Group General Manager
SINTEF AS
SharePoint Søkeløsninger
Mål for prosjektet
 • Et samlet søk, for å konsolidere kunnskapen i alle de isolerte systemene
 • Et rolle-basert søk, for å tilpasse resultatene til individuelle behov og rettigheter
 • Støtte av forretningskritiske prosesser
Løsning
 • Teknologier brukt: MS SharePoint 2013, .NET, ASP.NET, JavaScript
 • Integrasjon med eRoom, Maconomy, Public360, SharePoint sites og en 70 TB filserver

SINTEF er en uavhengig, ikke-kommersiell forskningsorganisasjon, den største i Skandinavia og blant de fire største i Europa. De utfører oppdragsforskning for næringsliv og forvaltning, med følgende satsningsområder:

– Fornybar energi, klima- og miljøteknologi
– Olje og gass
– Havromsteknologi
– Helse og velferd
– Muliggjørende teknologier

SINTEF er en kunnskapsbedrift som lever av sin intellektuelle kapital. De trenger å flytte fra sine historiske systemer for å holde tritt med stadig voksende volumer og former for informasjon fra deres daglige virke i stadig endring.

SINTEF ønsket å gå bort fra data isolasjonen som dedikerte fagsystemer skaper og tilby en allmenn tilgang til informasjon.

Som tjenesteleverandør har vi fokusert på hvordan søkefunksjonaliteter kan støtte forretningsprosessser som er grunnleggende for SINTEF.