Våre prosjekter

Technopolis Group
Mobil og Skyen SharePoint
Mål for prosjektet
 • Forbedre samhandling
 • Forenkle deling av store filer
 • Migrere gruppens intranett til SharePoint
Løsning
 • Sette opp Office 365 infrastruktur
 • Konfigurere konti for 200+ ansatte i gruppen
 • Migrering av data til skyen

Technopolis Group er den ledende leverandøren av rådgivning innenfor policy og støtte for avgjørelsestaking – basert på bevis og erfaring – til organisasjoner og personer med et mål om å løse miljø- og samfunnsutfordringer samt oppnå økonomisk vekst ved hjelp av vitenskap, teknologi, innovasjon og opplæring.

Technopolis Group har kontorer over hele Europa (inkl. Sverige, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Estland) og Latin-Amerika. Technopolis Group valgte å implementere Offce 365, samt å flytte sine e-post konti og kalendere opp i skyen for å forbedre samhandling og deling i et spredt arbeidsmiljø. For å styre og gjennomføre dette store IT-prosjektet valgte de Uptime.

Vi tok ansvar for hele prosjektstyringen. Vi analyserte gruppens IT miljø for å planlegge en vellykket implementasjon av en skyløsning, bistod med rådgivning om de nødvendige lisenstypene som var best egnet for å tilfredsstile forretningsbehovene til Technopolis Group, forberedte infrastrukturen, satt opp Active Directory Services og migrerte brukerdata til skyen.

Nå som løsningen er full utrullet har vi laget en plattform som lar Technopolis Group omforme sine forretningsprosesser og forbedre informasjonsinnhenting.

"Uptime leverte dyktig rådgivning og support gjennom denne prosessen og var alltid til stede for rask respons og handling. Jeg setter særlig pris på deres tålmodige etterforskning og optimisering av den komplekse lisensieringsprosessen."
Tom Wolfenden
Group General Manager
Puumarket AS
Forvaltning Mobil og Skyen
Mål for prosjektet
 • Kartlegge alle brukeres behov
 • Lage samhandlingsverktøy for kundens ledelse
 • Beholde E-post kontiene på server for ansatte som ikke trenger samarbeid
Løsning
 • Microsoft Office 365 konti
 • Mail-server konti

Puumarket AS er en byggevaredistributør og grossist grunnlagt i 1991 som tilbyr et bredt sortiment av byggevarer og trelast.
Puumarket er grunnlegger, medlem og langvarig støttespiller av treforedlingsprogrammet og interesseorganisasjonen for trebygging.

Puumarkets salgskontorer er spredt over hele landet, så selskapets ledelse trengte en løsning som lar medlemmer dele og synkronisere kalendrene og E-posten sin i Outlook og på mobilen, samt dele opprettelse av dokumenter. Noen av de ansatte hadde ikke behov for samhandlingsfunksjonen.
En hybrid løsning ble svaret for å tilfredsstille alle brukergruppene, basert på Puumarkets forretningsbehov. E-post kontiene til de ansvarlige medlemmene ble flyttet til Office 365 plattformen, inkludert samhandlings programvare og automatisk synkronisering av E-post og kalendere. E-post konti til de ansatte som ikke trengte samarbeidsmuligheten forble på på mailserveren til en lokal leverandør. Puumarket valgte å flytte IT-systemene sine til skyene gradvis og basert på behov, i stedet for alt på en gang, hvilket vil være besparende.

Puumarket planlegger å introdusere flere Office 365 funksjoner som “OneDrive for Business”, en løsning som lar deg opprette og lagre dokumenter både på datamaskinene og i skyen, og kommunikasjonsverktøyet “Skype for Business”.

" Vi setter pris på Uptimes måte å drive forretning på. De undersøkte vår bedrifts behov grundig og fant den beste løsningen i henhold til våre og våre ansattes særegenheter, hvilket nå gir oss muligheten til å spare betraktelig med dyrebar tid."
Marti Rehemaa
CEO, Chairman of the Board
T GRUPP AS
Mobil og Skyen Utvikling
Mål for prosjektet
 • Lage en nettbasert løsning for passasjerer og pakke tjenester som dekket alle nøkkelprosessene (inkl. ressursstyring og planlegging, markedsføring, salg og tjenesterapportering) og relaterte brukergrupper
 • Lage en hybrid skyløsning som tillater automatisk opp- og nedskalering av ytelsen
Løsning
 • Teknologier: .Net, MSMQ, PostgreSQL, NServiceBus, ASP.NET MVC, ASP.NET WebApi, WPF
 • Integrasjon mot banker, regnskapsprogrammer, veiadministrasjonens informasjonssystem og mange andre eksterne partnere

T grupp AS tilbyr tjenester til offentlig transport systemer. De betjener flere enn 40 busselskap og formidler over 4 millioner buss billetter i året. Bussbilletter er solgt via Tpilet, inkludert nettsiden www.tpilet.ee, billettkontor og billettautomater på de største stasjonene og på flyplassen. Selskapet driver også flere busstasjoner. Internasjonale markeds-orienterte transportløsninger og produkter er tilbudt under varemerket Tsolutions.

Opprinnelig trengte T grupp ny programvare for å modernisere og forbedre billettsalgforretningen. Programvaren måtte sikre rask og kontinuerlig tilgang til data, samt forenkle utvidelsen av salgsnettverket. Ideen om å bruke den utviklede programvaren som et produkt og gå til utenlandske marked kom senere. Siden den gang er programvaren blitt kontinuerlig oppgradert og utviklet videre for å kunne tilby nye kunder en komplett løsning. For å kunne møte de nye behovene og støtte trafikkvariasjonene skrev vi om programvaren og migrerte til Azure skyen. Gammel programvare som kjørte på interne tjenere ble ompakket / videreutviklet til Azure byggeklosser som Web-grensesnitt, database tjeneste, API Apps osv. Web serveren ble oppdatert med en proxy konfigurasjon som støtter stor last. Nå har vi et hybrid system som kjører i skyen, med de fordelene det bringer. Samtidig har vi sykronisert den andre siten on-premises for disaster recovery situasjoner.
I dag er Tpilet i bruk i Estland, Poland, Finland, Bulgaria og Hong Kong. Forhandlinger med flere store buss- og togselskap verden over er på gang.

" Det er et vitalt for vår organisasjon at det forretnigskritiske informasjonssystemet som møter våre kunders krav fungerer godt. Uptimes sterke og dyktige utvikler-team kan lage informasjonssystemer med selv veldig kompleks forretningslogikk. "
Marek Tuul
Board Member