11
Sep
2017

Uptime Comperio – mange nye utfordringer

Når vi nå igjen er i gang etter sommerferien, er det på sin plass å se tilbake på forrige «sesong», dvs tiden fra forrige høst, gjennom vinter og vår.

Vi har i denne perioden jobbet godt med våre kunder, og levert tjenester til mange forskjellige bransjer.

Hos flere kulturinstitusjoner og media har vi har bidratt til å få effektivisert og digitalisert interne tilbud. Statens Vegvesen og Ruter har ved vår hjelp fått effektivisert sine rutiner og sin informasjonsflyt, og vi har bidratt til at landets håndtering av strøm blir smartere. Med vår ekspertise har landets kjøttproduksjon blitt mer effektiv og kontrollert, og forskning i Norge skjer nå mer effektivt og med god informasjonsdeling. Uptime Comperio har bidratt til at offentlige etater innen utdanning, u-hjelp og familievern har effektivisert sine tjenester og lettet informasjonstilgangen, likesom vi har hjulpet deler av kommune-Norge til å samhandle bedre og digitalisere ytterligere manuelle prosesser. Vi har hjulpet forsikringsbransjen til å effektivisere og forbedre sin kundebehandling og jobbet med å lage en løsning som vil hjelpe bedrifter å håndtere GDPR-kravene.

Sett i bakspeilet oppdager man at faget vårt bringer oss rundt i alle deler av samfunnet. Det er bare med å gjøre jobben som utvikler og konsulent ved Uptime Comperio mer spennende og interessant, noe som til syvende og sist også gagner våre kunder.